Håndbryg.dk
 

Ordbog

En kort ordbog over de hyppigste brugte udtrykke på engelsk og dansk. Se også Bo Pedersens ordbog.


Adjuncts = råfrugt (ikke-maltet korn og sukker tilsat sammen med malten)

Aerate = belufte

Aerobic = aerobisk (der er oxygen, ilt, tilstede)

Airlock = gær-rør

Aldehyde = aldehyd

Ale = øltype gæret med "overgær "(Saccaromyces cerevisiae)

Alpha acid = alfasyre (bitterstof i humlen, som omdannes til iso-alfasyre, der er det væsentligste bitter-smagsstof i øl)

Amylase = gruppe af enzymer, der spalter stivelse, fx. til maltsukker (maltose)

Anaerobic = anaerobisk (uden oxygen, ilt)

Attenuation = "at gøre tyndere", dæmpning. Bruges om hvor meget vægtfylden, densiteten (S.G.), reduceres under gæringen.

Autolysis = selvopløsning, når gærcellerne er døde går de i opløsning på sammen måde som man mørner kød ved at lade det hænge i kølerum.

Balling, degrees = grader Balling, % Balling (extrakt-indhold, mål for densitet, massefylde, ved sammenligning med sukkeropløsning, omtrent det samme som grader Plato)

Bottom fermenting yeast = "undergær" (Saccaromyces carlsbergensis)

Brewing = brygning

Carbonation = tilsætning af kuldioxid = carbondioxid.

Clove = krydder-nellike, noget øl kan have en smag, der minder lidt herom.

Density = massefylde, Specific gravity (S.G.)

Diacetyl = stof, der dannes naturligt under bl.a. ølgæring og som smager og lugter af smør / flødekaramel

DMA = Dimethylsulfid, stof, der bl.a. dannes under urt-kogningen. Aroma som overkogte grøntsager og kogt majs

Dry hopping = tilsætning af humle efter den første gæring.

EBC = European Brewery Convention, har fastlagt analysemetoder for undersøgelse af malt, urt og øl. Talskala for øl-farve.

Esters = estere ( en gruppe frugt / blomsteragtigt duftende stoffer)

Extract = ekstrakt, den samlede mængde opløste stoffer i øl-urt

F.G. , Final Specific Gravity = massefylde når gæringen er afsluttet

Fining = klaring af øl med husblas eller andet.

Flocculation = flokulation (gærcellernes evne til at klæbe sammen og danne små klumper, der bundfældes)

Hydrometer = flydevægt (oftest glas-instrument med en skala til aflæsning af væskens massefylde, enten som S.G. eller som grader Balling eller Plato)

IBU = Internationale bitter-enheder

Isinglass = Fiskebaseret klaringsmiddel (tilsættes det færdige øl). Brugt i Real Ale.

Lauter = klar (tysk ord)

Lauter tun = urt-filtrerings beholder

Mash-out: temperaturtrin på ca 77 grader hvor ezymaktiviteterne stoppes og sukkeret bliver mere flydende. Så er det nemmere at sparge (eftergyde).

O.G. = indbrygningsgrad, massefylde ved start

Phenols = gruppe af stoffer, nogle har en smag, der let bliver ubehagelig, nellike-agtig

Pitching = gærpåsætning

Priming sugar = tilsætning af sukker ved tapning for at få dannet carbondioxid (CO2) i fadet eller flasken

Plato, deg. = skala for urtens densitet - og dermed extraktindhold - kalibreret som gram sukker pr. 100 g opløsning

Saccharometer = se Hydrometer

Sparging = eftergydning

Slant = skrå-agar (ølurt gjort stift med agar, som bruges til dyrkning af gær)

Steeping = at sætte byggen i støb, dvs. at sætte den i blød, så den kan begynde at spire.

S.G. = densitet, massefylde

Terminal extract = extraktindholdet når gæringen er afsluttet, se F.G.

Top Fermenting yeast = "overgær " (Saccaromyces cerevisiae)

wort = urt

Udarbejdede af Thorkild J. Nielsen