Kemiske undersøgelser af færdigbehandlet vand 2000

    Søndersø
prøve udtaget

Islevbro
prøve udtaget

Thorsbro
prøve udtaget

Marbjerg
prøve udtaget

Lejre
prøve udtaget

Slangerup
prøve udtaget

Regnemark
Gennemsnit for grund- og overfladevand

Vand fra byledningsnettet
gennemsnit

Højst tilladelige værdier

Dato for udtagelse af vandprøve  

23/02/00

22/03/00

20/11/00 20/06/00 18/01/00 23/08/00      
Farvetal

mg/l

3

4

2

4

4

7

5

5

15

Turbiditet

FTU

0,89

0,12

0,05

0,16

0,25

0,65

0,12

0,23

0,5

Temperatur

°C

9,6

9,0

9,2

9,2

9,1

9,4

9,6

11,8

12,0

pH ved 12 °C  

7,67

7,60

7,37

7,62

7,69

7,99

7,68

7,64

8,5

Konduktivitet ved 12 °C

mS/m

59,0

68,4

60,3

52,4

86,1

56,5

75,0

67,5

 
Permanganattal (KMnO4)

mg/l

4,6

 

 

<2,0

3,2

4,3

7,1

9,1

5,5

12,0

NVOC (C)

mg/l

1,99

1,71

1,06

1,18

1,76

2,50

3,0

2,25

 
Inddampningsrest

mg/l

485

606

567

459

666

476

670

580

1500

Total hårdhed

°dH

19,1

23,5

24,4

19,3

20,0

18,5

21,7

21,2

 
Permanent hårdhed

°dH

4,0

8,2

9,0

4,4

2,5

3,0

6,0

5,2

 
Carbonat hårdhed

°dH

15,1

15,2

15,4

14,9

17,5

15,5

15,7

16,0

 
Kalkfældning ved 12 °C

°dH

0,8

1,1

0,5

1,3

1,2

1,0

0,8

1,0

 
Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3)

mg/l

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Calcium (Ca++)

mg/l

107

133

145

108

100

89

121

115

 
Magnesium (Mg++)

mg/l

18

21

18

18

26

26

21

22

50

Natrium (Na+)

mg/l

40

31

19

11

109

29

60

51

175

Kalium (K+)

mg/l

3,7

4,0

3,8

2,9

6,1

4,3

5,2

4,6

10

Ammonium (NH4+)

mg/l

< 0,004

0,004

<0,004

< 0,004

0,003

< 0,004

0,11

0,006

0,5

Jern - total (Fe)

mg/l

0,065

<0,017

< 0,019

0,073

0,048

0,086

0,016

0,027

0,2

Mangan - total (Mn)

mg/l

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,005

< 0,005

<0,005

0,05

Nikkel (Ni++)

mg/l

0,001

0,004

0,016

0,003

0,001

0,001

0,001

0,003

0,02

Hydrogencarbonat (HCO3-)

mg/l

328

331

335

323

381

337

341

348

 
Chlorid (Cl-)

mg/l

66

66

47

26

133

47

95

80

300

Sulfat (SO4--)

mg/l

58

126

92

75

74

59

124

82

250

Nitrat (NO3-)

mg/l

1,7

2,5

9,4

2,1

4,7

1,7

2,5

2,6

50,0

Nitrit (NO2-)

mg/l

<0,003

<0,003

0,015

< 0,003

<0,003

0,006

0,006

0,010

0,1

Phosphor - total (P)

mg/l

0,0055

< 0,0050

0,0080

< 0,0050

< 0,0050

0,0090

< 0,0050

0,0058

0,15

Flourid (F-)

mg/l

0,45

0,46

0,26

0,47

0,85

0,57

0,52

0,57

1,5

Kiselsyre (SiO2)

mg/l

28

23

22

19

25

21

24

24

 
Oxygen (O2)

mg/l

9,5

8,8

9,7

9,9

8,7

9,2

9,0

9,2

 
Carbondioxid ved 12 °C (CO2)

mg/l

20

20

30

10

30

20

30

25

 
Carbondioxid, aggressiv v. 12 °C (CO2)

mg/l

0

0

0

0

0

0

0

0

i.m.

Højst tilladelige værdier er de kravværdier (grænseværdier) der gælder for parametrene i færdigbehandlet drikkevand (rentvand).